M&MRE
etusivu
16.1.
Kisa alkaa!
9.2.
Deadline
6.3.
Finalistit liveksi
19.3.
Gaala Apollossa

Kategoriat
Paras B2C-palvelu
Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja yrityssivustoja, brändisivustoja, verkkomedioita, verkkokauppoja, asiointipalveluja (esim. verkkopankit) jne. Kategoriaan voi myös ilmoittaa ei-kaupallisten organisaatioiden palveluja. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (10%), strategia (40%), toteutus (30%) ja tulokset (20%). Samaa työtä joka ilmoitetaan tähän sarjaan ei voi ilmoittaa kampanjasarjoihin.
Paras B2B-palvelu
Kategoriaan voi ilmoittaa ensisijaisesti B-to-B käyttöön tarkoitettuja palveluja. Tähän kategoriaan kuuluvat myös sijoittajainformaatioon keskittyneet yrityssivustot. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (10%), strategia (40%), toteutus (30%) ja tulokset (20%). Samaa työtä joka ilmoitetaan tähän sarjaan ei voi ilmoittaa kampanjasarjoihin.
Paras design
Tähän kategoriaan voi ilmoittaa www-töitä, joissa toimiva ja persoonallinen ulkoasu on sopusoinnussa sisällön ja tavoitteiden kanssa. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (10%), toteutus (40%) ja tulokset (10%).
Paras startup   Yhteistyössä:  Arctic Startup
Kategoriaan voi ilmoittaa Suomessa toimivan tai suomesta lähtöisin olevan Internet -sektorin kasvuyrityksen eli startupin. Startupiksi luetaan vanhempikin yritys, mikäli se luetaan laajan yleisön silmissä startupiksi. Tuomaristo varaa viime kädessä oikeuden arvioida onko yritys startup vai ei. Sarja on tarkoitettu vain niille startupeille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet Grand One kilpailuun muiden kategorioiden kautta. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: liiketoimintamalli (30%), tuotteen tai palvelun innovatiivisuus (30%) markkinan koko (30%) ja tuotteen tai palvelun käyttäjien lukumäärä (10%). Työn esittelysivulta tulee löytyä tuomarointia varten kaikki tarvittava informaatio: kuvaus tuotteesta/palvelusta, kuvaus liiketoimintamallista ja tiedot markkinan koosta sekä tuotteen/palvelun käyttäjämääristä.
Paras infodesign
Kategoriaan voi ilmoittaa verkkopalveluita, joiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota palvelun informaatiosuunnitteluun, palvelun saavutettavuuteen, käyttöliittymän intuitiivisuuteen ja loogisuuteen sekä ulkoasun selkeyteen. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (20%), strategia (10%), toteutus (60%) ja tulokset (10%).
Paras B2C-kampanja
Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%). Samaa työtä joka ilmoitetaan tähän sarjaan ei voi ilmoittaa Paras kuluttajille suunnattu palvelu -sarjaan.
Paras B2B-kampanja
Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti b-to-b -mediana. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%). Samaa työtä joka ilmoitetaan tähän sarjaan ei voi ilmoittaa Paras BtoB-palvelu -sarjaan.
Paras verkkomainos
Kategoriaan voi ilmoittaa minkä tahansa yksittäisen verkkomainostoteutuksen (gif-banneri, popup, suurtaulu interstitiaali jne). Sarja on tarkoitettu vain mediassa pyöritettäville mainoksille joten kampanjasivustoja itsessään ei tähän kategoriaan kelpuuteta. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%).
Tuloksellisin verkkokampanja
Kategoriaan voi ilmoittaa verkkokampanjoita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Sarjaan ilmoitetut työt arvioidaan puhtaasti tuloksien perusteella - kuinka hyvin verkkokampanjalle asetetut kävijämäärä-, konversio-, myynnilliset-, brandimielikuva- tai muut tavoitteet on saavutettu. Töiden arvioinnissa painotetaan tuloksia, tuloksia ja tuloksia.

Ilmoittautumisista tulee selvitä ainakin seuraavat asiat: lähtötilanne, kampanjan tavoitteet, kohderyhmät, strategia, ratkaisu, budjetti (myös mediabudjetti) ja tulokset (kvantitatiiviset ja/tai kvalitatiiviset). Lisäksi ilmoittautumisista tulee käydä ilmi kuinka tuloksia on mitattu. Kategoriaan ilmoitettavaa työtä varten tulee laatia verkkoon koontisivu, josta löytyy kaikki tarvittava informaatio, dokumentit sekä linkit verkkototeutuksiin.
Paras viraalikampanja
Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjoita, jotka ovat lähteneet leviämään verkossa kuluttajien toimesta. Kategoriaan osallistuva työ voi olla esimerkiksi verkossa levitettävä mainosfilmi tai kampanja, jossa käyttäjä voi luoda jotakin, jonka voi lähettää eteenpäin ystävilleen. Viraalikeinojen tuloksellisuutta ja luovuutta käytetään kriteereinä töitä arvosteltaessa. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (10%), toteutus (10%) ja tulokset (40%).
Vuoden yritys
Mikä yritys teki parasta digimediaa kuluneena vuonna? Kategoriaan voi ilmoittautua lähettämällä kolme vuoden aikana tehtyä casea, joista selviää yrityksen rooli projektissa jos toimittajia on useampia.
Vuoden tekijä   Yhteistyössä:  Frantic
Vuoden tekijä -palkinto annetaan henkilölle joka on omalla panoksellaan nostanut kotimaisen digimediasuunnittelun tasoa. Tähän kategoriaan toimistot voivat ilmoittaa tekijöitään tai tekijät voivat ilmoittautua itse mukaan. Tekijät arvioidaan kolmen case-esittelyn pohjalta, joissa on selkeästi kuvattu tekijän rooli projektissa sekä yleisen esittelyn kautta, jossa voi perustella miksi kyseinen henkilö tulisi palkita vuoden tekijänä.
Microsoft Silverlight
 
Katso case
 
ADTECH
 
Platform-A
 
MTV3
 
MTV3